เปตองวไลยอลงกรณ์โอเพ่น ครั้งที่ 13

  

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขัน “กีฬาเปตองวไลยอลงกรณ์โอเพ่น” ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการโยนลูกเปตองเป็นสัญญานเปิดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนหันมาเล่นกีฬาเปตองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้เยาวชนรวมทั้งผู้ที่รักกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์.

Posted in ข่าวสาร.