แนะนำองค์กร

คณะและหลักสูตรการศึกษา

ในรั้วมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษา

ข่าวสาร

25

ก.ย. 2561

บทบาทพลเมือง

วันที่ 25 กันยายน 2561 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพ..

วิดีโอ