วไลยอลงกรณ์ สร้างสังคมปลอดการติดเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วRead More…

“มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับการตรวจเยี่ยม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

       “มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชRead More…

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    มรภ.วไลยอลงกรณ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพรRead More…