ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดRead More…

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมประถมโรงเรียนสาธิตRead More…

เทคนิคการสอนออนไลน์ EP.11 การใช้โปรแกรม Facebook Messenger

เทคนิคการสอน Online EP.11 วิธีใช้โปรแกรม Facebook Messenger โดย อ.วิศวรรธนRead More…

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมศึกษาดูงาน

    “ศึกษาดูงานแบบออนไลน์” วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา Read More…