ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดRead More…

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมประถมโรงเรียนสาธิตRead More…

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมศึกษาดูงาน

    “ศึกษาดูงานแบบออนไลน์” วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา Read More…

ร่วมมือร่วมใจผลิตแอลกอฮอล์ แจกบุคลากร นักศึกษา

    “คณะวิทยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือร่วRead More…

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เยียวยา นศ. ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

    ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวRead More…