“อาจารย์ นักศึกษา ศิลปะการแสดง ร่วมแสดงผลงานด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม “

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรRead More…