“อธิการบดี มรวอ.นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK)”

News
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และนายกเทศมนตรี ต.ระแหง คณะอาจารย์ ครู ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) U2T โดยได้มีการมอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการทำความสะอาดให้กับตัวแทนโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว จากนั้นทีมคณะผู้บริหาร ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ทีมลูกจ้าง อว. พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาดตามอาคารเรียนต่างๆ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อเป็นการ “รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย” และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนและเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียน ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี