เด็กวิทย์ฯ รับรางวัล ดร.แถบ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ได้บันทึกเทปรายการ “คนเด่น VRU” ตอน เด็กวิทย์ฯ รับรางวัล ดร.แถบ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการพูดคุยกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.กาญจนา หันตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลจากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ จากการพิจารณาผลการเรียนในระดับดีมาก สามารถติดตามเทปรายการได้ทางช่อง vru channel ทาง youtube.com #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.