โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

News

      

       

โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงบิ๊กซีนวนคร
http://info.vru.ac.th/?p=886
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.