โควตา@VRU63

News

เปิดรับสมัครต่อไม่รอเเล้วนะ……….
โควตา@VRU63

สมัครเรียนตั้งเเต่ 6 ก.พ.-30 มี.ค. 63 ที่ http://ent.vru.ac.th/
ชำระเงินค่าสมัคร 6 ก.พ. – 31 มี.ค. 63 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
เอกสารการสมัคร บัตรประจำตัวผ้สมัคร ใบเกรด 5 เทอม ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ 3 เม.ย. 63 http://ent.vru.ac.th/
สอบสัมภาษณ์ 8 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 เม.ย. 63 http://ent.vru.ac.th/
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 22 – 23 เม.ย. 63 Website ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. 63 http://ent.vru.ac.th/
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 เม.ย. – 9 พ.ค. 63 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 23 – 31 พ.ค. 63 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย

#Tcas63 #เด็กวไลยอลงกรณ์ #ลูกเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ #วไลยอลงกรณ์ #ปทุมธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.