ช่อราชพฤกษ์ร้อยดวงใจ แด่ “เรือจ้างผู้มีแต่ให้”

News
มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2565 ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เช้าร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตึกเรียนรวมวิทยาศาสตร์