หว่านข้าวพันธุ์ กข 31(ปทุมธานี 80)

News

หว่านข้าวพันธุ์ กข 31(ปทุมธานี 80)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 .ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และอาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมกันหว่านข้าวพันธุ์ กข 31(ปทุมธานี 80) ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์เล็กและสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว โดยมีอายุเก็บเกี่ยว 111 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ที่สำคัญข้าวพันธุ์นี้มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.