มรภ.วไลยอลงกรณ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

News

 

 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.