“หอพักนักศึกษาVRU@63”

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19
“หอพักนักศึกษาVRU@63”
เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าหอพักจะเต็ม
**👩‍🏫**ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 และมีรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครอยู่หอพักนักศึกษาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.