คิดถึงกันไหม วไลยอลงกรณ์

สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19
คิดถึงกันไหม…วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

https://youtu.be/y4-fHi_MVvI

Leave a Reply

Your email address will not be published.