สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 เมษายน 2563

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ทั้งประเทศ ,จังหวัดปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา
อ้างอิงจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ปทุมธานี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID-19 จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published.