มรภ.วไลยอลงกรณ์ ห่วงใยบุคลากรจัดจำหน่ายอาหารราคาถูกสู้โควิด-19

สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

   

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดจำหน่าย อาหารราคาถูก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ คณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ลดการเดินทางไปบริเวณภายนอก ทั้งนี้เเพื่อป็นการลดความเสี่ยงในการติดไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยจำหน่ายเป็นกับข้าวถุง ราคาถูกเริ่มต้นที่ 30 บาท ส่วนขนมจำหน่ายในราคาถุงละ 20 บาท ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูอาหารในแต่ละวัน โดยเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 13 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
http://info.vru.ac.th/?p=1049
ดาวโหลดภาพเพิ่มเติม :https://is.gd/WTVaqf

Leave a Reply

Your email address will not be published.