ต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอิสราเอล


นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ประเทศอิสราเอล ได้มาใช้สถานที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภ้ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.