ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ จัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและระบบการรับนักศึกษาใหม่ TCAS ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22  ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.