“ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน”

News
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำสิ่งของจำเป็นที่มีผู้ร่วมบริจาค นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์