ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

            “ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน” วันจันทร์ที่ 9 มRead More…

สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกัน COVID-19

“สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกัRead More…

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

   ” มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมมาตรฐานการศึกษาสู่ความRead More…

COVID – 19 สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อม ได้นานแค่ไหน?

  เรื่อง COVID – 19 สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อม ได้นานแค่ไหนRead More…

โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

               โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันRead More…

“ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

      “ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอธิการบดีมหาวิทยาRead More…

“คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”

  “คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้เกีRead More…

วไลยอลงกรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใRead More…