อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริRead More…

วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1 พฤษภาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเดRead More…