ยลแสงธารา คืนพระจันทร์เต็มดวง

News
“ยลแสงธารา คืนพระจันทร์เต็มดวง”
มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2563 ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม โดยในช่วงเช้า ได้มีพิธีทำบุญ ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” ซึ่งมีพระสงฆ์บิณฑบาตทางเรือเพื่อรับบาตร บริเวณเรือนไทย นำโดยอธิการบดี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใส่บาตร
สำหรับในในช่วงเย็น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขบวนแห่กระทง ฟ้อนประทีปกระทงสาย ถวายพระแม่คงคา ตามความเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา การสะเดาะเคราะห์ และเป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่คาดว่าจะอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการแสดงฟ้อนยลธารา การแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและร่วมลอยกระทง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในการเปิดงาน พร้อมทั้งมีการประกวดนางนพมาศ “ซิ่นไทยนำสมัย” และทางมหาวิทยาลัย ยังได้มีการออกร้าน ตลาดย้อนยุค ซุ้มการละเล่นต่างๆ จากคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการออกร้านจากภายนอก ทั้งของกิน ของใช้ ตลอดงาน 3 วัน 3 คืน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานลอยกระทงเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึง การรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกัน Covid -19 อีกด้วย.
ภาพเพิ่มเติม (งานช่วงเช้า) >>>>>https://bit.ly/2HTeNfZ
ภาพเพิ่มเติม (งานช่วงเย็น) >>>>>https://bit.ly/2HTk6LS