อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดลุยศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

News
 
วันที่ 15 กันยายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และอุปนายกฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาท และอวยพรนักกีฬา เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งนี้ 19 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์. โดยสมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อทีมชายหาดไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายชื่อดังนี้
ประเภททีมชาย
จ่าเอก พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ อาสาสมัครทหารพราน ปรวิทย์ เตาวะโต อาสาสมัครทหารพราน สุรินทร์ จงกลาง สิบเอก ดุลวินิจ แก้วใส
ผู้ฝึกสอน : จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง
ประเภททีมหญิง
วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ธาราวดี นาราพรลภัส ชรันรัตน์วดี พัชรมัยนฤภร วรณัชชยากรณ์ พีรชยาไกรเลิศ
ผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก เพชรราช พุฒซ้อน
ผู้จัดการทีม : นาวาเอก ราชันย์ โกไศยกานนท์
ทีมวอลเลย์บอลชายหาดไทยจะออกเดินทางในวันที่ 16 กันยายน 2566 ด้วยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 734 เวลา 02.50 น. โดยจะถึงเมืองหางโจว ประเทศจีนในเวลา 07.55 น.