พิธีลงนามข้อตกลง(MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ กับ UIN Malang

News
   
   

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang และลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์