บันทึกเทปช่อง NBT

News

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th