สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกัน COVID-19

News

“สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกัน COVID-19”

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคนี้ติดต่อผ่านการหายใจและสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ต่อนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดดังนี้
กิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
โดยมีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆที่ให้บริการ ได้แก่ หน้าลิฟท์ หน้าเคาน์เตอร์จุดให้บริการ พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในลิฟท์ และจุดสัมผัส เพิ่มการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ ตรวจเช็คสบู่สำหรับล้างมือในห้องน้ำให้เพียงพอรณรงค์ให้ใช้หน้ากากอนามัยภายในมหาวิทยาลัย พบผู้ที่มีอาการเสี่ยงหรืออาการใกล้เคียงให้พบแพทย์ทันที