การประกวดแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานฯ 5TH Valaya Alongkorn Music Competition2022

News
สามารถชมภาพบรรยากาศการประกวดแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานฯ 5TH Valaya Alongkorn Music Competition2022
ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ  #vru #valaya #วไลยอลงกรณ์ #ประกวดดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน