ทรงพระเจริญ

News
                                     
                                                7 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
                                                               ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์