กิจกรรม “New Journey New life at VRU” EP.2

News
    
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “New Journey New life at VRU” EP.2 โดยผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรและนักศึกษาทำกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารกองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ แจกของรางวัล และมินิคอนเสิร์ต
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์