กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 เรื่อง 12 เดือน เรื่องเล่าเร้าพลัง

News

 

 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 เรื่อง 12 เดือน เรื่องเล่าเร้าพลัง (รายการ Talk&Share @Valaya) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางความสำเร็จ แนวทางในการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหมุนเวียนมาให้ความรู้สู่ความสำเร็จ ณ Uni Learning Center & Sand Box อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์