มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่ม และแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ

News
มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่ม และแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมจิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง”
ในช่วงเย็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษา จัดแสดงวงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในเวลา 17.00 – 19.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดแสดงเป็นวงซิมโฟนี ออร์เคสต้า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก.
ภาพเพิ่มเติม #http://info.vru.ac.th/?p=3033