ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวด มิวสิควีดิโอ (MUSIC VEDIO) ประกอบเพลง “ขอพรหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว”

News
📣ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวด มิวสิควีดิโอ (MUSIC VEDIO) ประกอบเพลง “ขอพรหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว”
รางวัลเพียบ!!!!
……
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ✨🍃🌱🌿
📆ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก 30 พฤศจิกายน 2564
🥇ประกาศผลคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 ธันวาคม 2564
🗂ผู้ที่สนใจส่งผลงานมาได้ที่ warawut.kum@vru.ac.th
ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 📣
💸เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท (พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ)
** มาสมัครกันเยอะๆๆนะคะ แล้วพบกัน **