ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2564 (เสาร์-อาทิตย์) ผ่านระบบออนไลน์

News
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (เรียนเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom และ Facebook live โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทในครั้งนี้ ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเพรชบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์