ผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏ

News
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์) โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและรับฟังข้อสรุปผลดำเนินงานต่างๆ ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนำเสนอในโครงการดังกล่าวโดยผ่านระบบการประชุม Online Zoom Meeting
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/34pdKfz