ประชุมชี้แจงการดำเนินการ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

News
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ และ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องรับรอง1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/3u2CZ1v