ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ Covid-19

News
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา Covid-19 โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี พระศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/3tYEVYF