ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

News
  

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชน ในสถานการณ์โควิด 19 รอบ 3 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี พระศรีนครินทร์

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/2Ry5xCF