มรภ.วไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระราชินีสุทิดา

News
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งในการเข้าร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด