ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน”

News
“ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน”
(วันที่ 26 เมษายน 2564) …
ก้าวเข้าสู่วันที่ 8 แล้วนะคะ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดครัว ส่งข้าวกล่องแทนความห่วงใย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย รพ.สนาม มธ. 400 กล่องต่อวัน
และด้วยความห่วงใยจากใจ อธิการบดี และรองอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการมอบปิ่นโตอาหาร “ปิ่นโตรักษ์โลก” โดยมี ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนามธรรมศาสตร์ ในวันนี้ด้วย
😁ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคของกันนะคะ …🙏
– ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
– บริษัท หยงกัน by สมศรี มอบมะม่วงน้ำดอกไม้สุก 8 ลัง
– คุณบวร ชอบใจ และครอบครัว มอบไข่ไก่ 5 แพ็ค
😘ขอบคุณทีมงานทำอาหารแสนอร่อย🍲🥗🍜🍗🍳
😁ขอบคุณทีมงานส่งข้าวกล่องทุกท่านเลยนะคะ🚚