มรภ.วไลยอลงกรณ์ รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี

ประธานในพิธีเป็นผู้นำร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจิตอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี

และร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 หลังจากเสร็จพิธี

ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยการทำความสะอาด 5 ส. กิจกรรมในครั้งนี้ ชาววไลยอลงกรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Posted in กิจกรรมเด่น, ข่าวสาร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *