กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลพระอินทร์ราชา และชุมชนไผ่เขียว

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลพระอินทร์ราชา และชุมชนไผ่เขียว ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1 และ รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา ณ ชุมชนไผ่เขียว วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 15.30 น.
#http://pr.vru.ac.th
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.