ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2562

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.