“มนุษยศาสตร์ร่วมใจภักดิ์ น้อมจงรักบรมราชจักรีวงศ์”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มนุษยศาสตร์ร่วมใจภักดิ์ น้อมจงรักบรมราชจักรีวงศ์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th/
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.