มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562

ใน “กิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน” ณ เตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคกเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยาน จากเตาโอ่งอ่าง-วัดสิงห์ อำเภอสามโคกถึงทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวชาวทุ่งนามอญ ซึ่งที่นี่ได้มีการติดตั้งตราและธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เนื่องจากมีโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ในการ ช่วยพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปด้วย.

#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.