พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

 

“พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ”

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จ พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายการถึงความเป็นมาในการจัดพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงมีพระเมตตากับเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 15กุมภาพันธ์ ของทุกปี
นอกจากนี้ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และพิธีเปิดนิทรรศการเจ้าฟ้าวิชาการ โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#www.vru.ac.th
#www.pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่ >>https://drive.google.com/…/1uwRG3M-AadZ53kUJMWPZY9sb7FeYNp5…

Posted in ข่าวสาร.