เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย

 

นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอลและกล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการถ่ายภาพและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.