วไลยอลงกรณ์ ร่วมงานสงกรานต์จังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เดินขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ แห่หางหงส์ธงตะขาบ มายัง บริเวณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า สรงน้ำพระพุทธรูป “พระปทุมธรรมราช” และเปิดถนนข้าวแช่ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสงกรานต์จังหวัด ถนนข้าวแช่ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน ที่ศาลากลางหลังเก่า จ.ปทุมธานี #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.