บรรยากาศการเรียน ของ นศ.สาขาทัศนศิลป์

  

 

บรรยากาศการเรียน ของ นักศึกษาคณะ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ออกมาเขียนภาพสีน้ำนอกสถานที่ ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted in ข่าวสาร.