วางแผนรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 17 มกราคม 2561 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr.Samuel Geng. Chief Representative, Hanhua Bowen Education Science Co.Ltd, เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการรับนักศึกษาจากประเทศจีนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมพูดคุยและต้อนรับ ณ ห้องประชุมเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์. #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.